Dartford. Pielęgniarka wyrzucona z pracy z powodu wiary w Jezusa

Darent Valley, DartfordDartford Hospital

Dartford, Anglia

Chrześcijańska pielęgniarka, która pocieszała chorego na raka została zwolniona z pracy z powodu religii

Chory na raka pacjent szpitala Darent Valley w Dartford doniósł na pielegniarkę fakt, że powiedziała, że będzie miał większe szanse wyzdrowieć jeśli będzie się modlił do Boga.
To doniesienie spowodowało, że wyrzucono ją z pracy za złamanie zasady, że nie wolno rozmawiać o religii.
Pielęgniarka Sarah Kuteh opiekowała się pacjentami oczekującymi operacji w Darent Valley Hospital, Dartford, hrabstwo Kent, w marcu ub roku, kiedy złożono pierwsze doniesienie. Pięciu pacjentów zeznało, że głosiła poglądy religijne. Skargi pacjentów poskutkowały natychmiastową naganą dla pielęgniarki w kwietniu ubr. Jeden z pacjentów poskarżył się, że Kuteh powiedziała mu, że droga do Boga wiedzie przez Jezusa.
Jednym z zadań Sary Kuteh było wypełnianie kwestionariuszy pacjentów z zapytaniem odnośnie wiary. Szefowie pielęgniarki uważali, że jeżeli odpowiedź na pytanie o religię była negatywna nie upoważniało jej to do zagajenia rozmowy na temat wiary. Pominięto skwapliwie wolność wypowiedzi, próbując dostosować przekonania pielęgniarki do potrzeb wymyślonej przez siebie odpowiedzialności za niewiarę pacjentów.
Główny manager medyczny szpitala w Dartford – Sarah Collins, która prowadziła pierwsze postępowanie  dyscyplinarne dla pielegniarki, była nieubłagalna. Swierdziła, że duchowość pielęgniarki przekracza granice zawodowe.
Nikt nigdy nie udowodnił, że sugerowanie odwołania się w potrzebie do Boga pogorszy stan zdrowia pacjenta. Medyczne doniesienia wskazują raczej na cuda, gdzie nie potrafiono wyjaśnić recesji choroby po modlitwie. Nie przeszkadzało to jednak szefom pielęgniarki ukarać jej.

W drugim postępowaniu dyscyplinarnym Kuteh została zwolniona.

Dyrektorka pielęgniarek prowadząca drugie postępowanie  dyscyplinarne we wrześniu – Victoria Leivers-Carruth stwierdziła, że pielęgniarka doprowadziła do tego, że pacjenci byli „smutni i zestresowani” a postępowanie pielęgniarki Kuteh było poważnym złamaniem wymagań kierownictwa i niewłaściwą praktyką. Oświadczyła także, że nie została zwolniona za poglądy religijne ale za poruszanie tematów religijnych, kiedy miała to wyraźnie zabronione.

Organ zajmujący się obserwowaniem praw równości wstawił się za pielęgniarką i nawoływał do zakończenia prześladowania Chrześcijan.

Nie zapobiegło to zwolnieniu pielęgniarki ze szpitala w Dartford. Pielęgniarka z 15-letnim doświadczeniem została wyrzucona z pracy za zaoferowanie pomodlenia się przed operacją chorym na raka.

Pielęgniarka Sarah Kuteh zapowiada, że będzie walczyć i skierowała skargę do Trybunału Pracy.

Sędzia Trybunału Pracy Martin Kurrein ma 28 dni na ogłoszenie wyroku w sprawie.

Sara Kuteh, matka trojga dzieci wniosła pozew o niezasadne zwolnienie twierdząc, że jej kara była nieproporcjonalna i dotkliwa.

Pacjentom nie stało się nic złego poza tym, że mieli okazję porozmawiać o wierze i ewentualnie zabronić odmawiania w ich imieniu modlitwy.
Jak do tej pory nie słychać aby szpital zamierzał ukrać azjatyckich pacjentów dr Kamran Khan’a i dr Leili Mohamed za zaniedbania i spowodowanie śmierci innej pacjentki.

 

Tags: Dartford – Anglia, Kent, NHS, dartford

Facebook Comments