Pogrzeb Trzech Komandorów – ofiary represji komunistycznej

16 grudnia br w Gdyni odbędzie się uroczysty „Pogrzeb Trzech Komandorów” Marynarki Wojennej zamordowanych przez komunistyczne władze po sfingowanym procesie sądowym.
Wyrok ogłoszono 21 lipca 1952 r. Komandor Stanisław Mieszkowski został skazany na karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Na karę śmierci skazano również czterech innych podsądnych, wobec dwóch orzekając karę dożywotniego więzienia.
Komandor Stanisław Mieszkowski został zamordowany 16 grudnia 1952 r. w podziemiach więzienia mokotowskiego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Wraz z nim zginął komandor porucznik Zbigniew Przybyszewski. Komandor Jerzy Staniewicz został zabity cztery dni wcześniej, 12 grudnia.
Represje w Marynarce Wojennej aparatu komunistycznego miały o wiele szerszy zasięg. Dotknęły wielu oficerów, podoficerów i marynarzy, wobec których także orzekano karę śmierci. Wielu trafiło do więzienia, straciło zdrowie, wysiedlono z wybrzeża.
W wyniku wznowionego postępowania NSW decyzją z 24 kwietnia 1956 r. uchylił wyrok z 1952 r., stwierdzając całkowitą niewinność Stanisława Mieszkowskiego i innych oskarżonych. Dwa dni później „postępowanie karne przeciwko Mieszkowskiemu postanowieniem Naczelnej Prokuratury Wojskowej z dnia 26.04.1956 r. umorzono z braku dowodów winy”.

Uroczystości pogrzebowe Trzech Komandorów

O godz. 10.00 16 grudnia w kościele Marynarki Wojennej RP pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdyni Oksywiu odprawiona zostanie msza święta, natomiast o godz. 12.30 odbędzie się uroczysty pochówek w Kwaterze Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej.
W ceremonii pochówku na gdyńskim Oksywiu uczestniczył będzie Prezydent RP Andrzej Duda.
Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.
15 grudnia w Helu odbędą się uroczystości poprzedzające pogrzeb.

Program uroczystości:

15 grudnia 2017 r. Hel (uroczystości poprzedzające)
12.00 -13.30 – wystawienie trumien oficerów MW RP w kościele
pw. Bożego Ciała w Helu, msza święta (ul. Wiejska 46)
14.00-15.00 – uroczystości patriotyczne przed Pomnikiem
Obrońców Helu
15.10-16.30 – uroczyste przejście okrętów MW RP z Helu do
Gdyni – z trumnami oficerów MW RP na pokładzie /w przypadku
niesprzyjających warunków atmosferycznych, przejazd drogą
lądową/
16.30-17.30 – przejście konduktu pogrzebowego do kościoła pw.
Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdyni Oksywiu
17.30 – czuwanie przy trumnach oficerów MW RP

16 grudnia 2017 r. Gdynia – uroczysty pogrzeb państwowy z
ceremoniałem wojskowym
9.30-10.00 – przybycie uczestników uroczystości do kościoła
Marynarki Wojennej RP pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdyni Oksywiu
(ul. inż. J. Śmidowicza 47)
10.00-11.15 – msza święta pogrzebowa
11.15-12.30 – przejście konduktu pogrzebowego na Cmentarz Marynarki
Wojennej (ul. ks. Muchowskiego 18) /możliwość przejazdu autobusami
zapewnionymi przez 3. Flotyllę Okrętów/
12.30-13.30 – uroczysty pochówek w Kwaterze Pamięci na
Cmentarzu Marynarki Wojennej, z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy;
wręczenie przedstawicielowi rodziny aktu pośmiertnego mianowania śp.
kmdr. Jerzego Staniewicza na stopień kontradmirała.

Facebook Comments