List otwarty Pani Premier do wszystkich Europejczyków

Pani Premier Theresa May

Jako Premier Wielkiej Brytanii jestem dumna z faktu, że ponad 3 miliony obywateli postanowiło założyć swój dom i żyć tutaj w naszym kraju. Ogromnie doceniam wielkość Waszego wkładu wzbogacania każdej dziedziny naszej gospodarki, naszego społeczeństwa, naszej kultury i narodu. Wiem, że nasz kraj byłby słabszy gdybyście wyjechali, dlatego chcę abyście zostali.




Od początku negocjacji Brytanii w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej zdecydowanie powtarzam, że zabezpieczenie Waszych praw jak i praw Brytyjczyków, żyjących w krajach Unii jest moim priorytetem.
Podjęliście decyzję aby żyć tutaj nie spodziewając się, że UK opuści UE. Więc chcę abyście mogli żyć tutaj tak jak to było wcześniej.

Wiem, że w kwestii tak ważnej dla Was i Waszych rodzin, pojawił się lęk o egzystencję, któremu można było zaradzić tylko wtedy, gdy przepracowano drobne szczegóły bardzo skomplikowanych i technicznych kwestii oraz zapewniono podstawy do formalnej umowy.
Dlatego cieszę się, że właśnie po zakończeniu pierwszej fazy negocjacji osiągnęliśmy ten cel.
Szczegóły zostały określone we wspólnym sprawozdaniu na temat postępów opublikowanym w piątek przez rząd Wielkiej Brytanii i Komisję Europejską.
Kiedy opuścimy Unię Europejską, Wasze prawa zostaną zapisane w brytyjskim prawie. Zostanie to zrobione poprzez Umowę Wycofania i ustawę wykonawczą, które przedstawimy po zakończeniu negocjacji dotyczących samej Umowy Wycofania (Wyjścia).
Wasze prawa będą zatem egzekwowane przez brytyjskie sądy. W stosownych przypadkach nasze sądy będą zwracać należytą uwagę na odpowiednie orzecznictwo ETS (Europejski Trybunał Sprawiedliwości), a także uzgodniliśmy, że przez okres ośmiu lat – tam, gdzie istniejące orzecznictwo nie jest jasne – nasze sądy będą mogły zadać ETS pytanie o interpretację przed podjęciem własnej decyzji. W związku z tym, że przejmujemy kontrolę nad naszymi przepisami, możecie mieć pewność nie tylko, że Wasze prawa będą chronione w naszych sądach, ale że będą one konsekwentnie interpretować te prawa w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej.
Zgodziliśmy się z Komisją Europejską, że wprowadzimy nowy, uregulowany system statusowy zgodnie z brytyjskim prawem dla obywateli UE i członków ich rodzin objętych Umową Wycofania.
Jeśli będziesz miał już pięć lat stałego pobytu w Wielkiej Brytanii w momencie, w którym opuścimy UE – 29 marca 2019 r. Będziesz uprawniony do uzyskania stałego statusu. A jeśli jesteś tu od mniej niż pięciu lat, będziesz mógł pozostać, dopóki nie osiągniesz progu pięciu lat.
W wyniku porozumienia, które osiągnęliśmy w negocjacjach, z ustalonym statusem, członkowie Waszych bliskich rodzin będą mogli dołączyć do Was w Wielkiej Brytanii po tym, jak opuściliśmy UE. Obejmuje to obecnych współmałżonków, partnerów stanu wolnego, dzieci, rodziców pozostających na utrzymaniu i dziadków, a także dzieci urodzone lub adoptowane poza Wielką Brytanią po 29 marca 2019 r.
Wasze świadczenia z tytułu opieki zdrowotnej, emerytury i inne świadczenia pozostaną takie same jak dziś. Oznacza to, że ci z was, którzy wpłacili pieniądze do systemu brytyjskiego – a także obywatele Wielkiej Brytanii, którzy wpłacili pieniądze do systemu w państwie członkowskim UE – mogą skorzystać z tego, co złożyli i nadal korzystać z istniejących zasad koordynacji na przyszłość składki.
Uzgodniliśmy również ochronę praw osób, które znajdują się w sytuacji transgranicznej w momencie naszego wycofania i mają prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w Wielkiej Brytanii. Obejmuje to na przykład turystów na czas trwania ich pobytu, studentów na czas trwania kursu i obywateli Wielkiej Brytanii przebywających w innym państwie członkowskim UE.
Osiągnięte porozumienie obejmuje zasady wzajemności w celu ochrony istniejących decyzji dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych – na przykład dla lekarzy i architektów. Pozwala także na nieobecność w Wielkiej Brytanii przez okres do pięciu lat bez utraty statusu stałego zamieszkania – ponad dwa razy dłużej niż okres dozwolony na mocy obowiązującego prawa UE.
Nastąpi przejrzysty, płynny i usprawniony proces umożliwiający ubieganie się o status rozliczeniowy od drugiej połowy przyszłego roku. To będzie kosztować nie więcej niż ubieganie się o paszport. A jeśli masz już ważny dokument stałego rezydenta, będziesz mieć możliwość zamiany statusu na status niezatwierdzony.
Współpracujemy również ściśle ze Szwajcarią i państwami członkowskimi EOG, aby zapewnić, że ich obywatele w Wielkiej Brytanii również skorzystają z tych rozwiązań.
Spędziłam wiele godzin na omawianiu tych kwestii ze wszystkimi pozostałymi 27 przywódcami UE w ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy, a także z prezydentem Junckerem, prezydentem Tuskiem i głównym negocjatorem UE Michelem Barnier. Jestem przekonana, że kiedy Rada Europejska spotka się w tym tygodniu w późniejszym terminie, zgodzi się ona kontynuować rozmowy na tych zasadach. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby to osiągnąć.
W tej chwili nie musicie nic robić. Możecie patrzeć w przyszłość bezpiecznie wiedząc, że istnieje szczegółowe porozumienie na stole, w którym Wielka Brytania i UE określiły, w jaki sposób zamierzamy zachować Wasze prawa, a także prawa obywateli brytyjskich mieszkających w krajach UE. Zapewniamy, że te negocjacje stawiają ludzi na pierwszym miejscu. Tak właśnie obiecałem i będę to robiła na każdym etapie tego procesu.

Życzę Wam i Waszym rodzinom Wspaniałych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.

Z poważaniem

Premier Theresa May

 

(tłumaczenie: Brytol)

Facebook Comments