Firma w Anglii

Firma w Anglii * Firma w Wielkiej Brytanii

Jak założyć firmę w Anglii (Wielkiej Brytanii?)

1. Są dwie możliwości założenia firmy w Wielkiej Brytanii:

  • firma jendoosobowa – samozatrudnienie – selfemployment
  • firma z ograniczoną odpowiedzialnością (LTD, limited)

Co wybrać: samozatrudnienie czy firmę (Comapny LTD)?

Jako osoba samo-zatrudniona ponosisz odpowiedzialność za to co robisz, w tym także finansową. W przypadku niepowodzenia odpowiadasz całym swoim prywatnym mieniem

Jako firma (company) z ograniczoną odpowiedzialnością (ltd) ponosisz odpowiedzialność tylko do wniesionego wkładu do firmy, zresztą zarejestrowanego wcześniej jako ten wkład. Tutaj nic cię nie może zaskoczyć i jeśli masz swój dom lub inny majątek ruchomy, np. samochód nie stracisz ich.

2. Jakie są dobre i złe strony założenia firmy (limited) zamiast wyboru samozatrudnienia.

Generalnie będzie to zależało od tego z kim będziesz robił biznes. Wydaje się oczywiste, że lepiej jest ograniczyć swoją odpowiedzialność do wkładu. W wielu przypadkach będzie to wystarczające. Jeżeli jednak Twoimi partnerami będą nie osoby indywidualne tylko firmy, wówczas, ograniczając swoją odpowiedzialność możesz skutecznie zamknąć sobie drogę do interesu. Firmy wiedzą, że LTD ogranicza odpowiedzialność i wymagają dodatkowych zabezpieczeń albo w postaci wglądu do papierów rejestracyjnych (co będzie jak zobaczą twoje marne 1000 funtów wkładu?), albo zabezpieczeń finansowych.

Self-employment jest korzystniejszy w przypadku małych obrotów. Firma wiąże się z większymi kosztami księgowości, ubezpieczeniami. Zatrudnia jednak dyrektora, którego wynagrodzenie tworzy 100% kosztów.

Pozostały zysk wypłaca się w formie dywidendy opodatkowanej dużo niżej.

Dyrektor jest ścigany z urzędu, np. w przypadku złamania przepisów BHP, malwersacji itp.

Tags: podatki w uk, praca w uk, zakładanie firmy w uk, jak założyć firmę w Wielkiej Brytanii

Facebook Comments

Be the first to comment on "Firma w Anglii"

Leave a comment