Islamska szkoła: chaos, przemoc i kiepskie nauczanie

Szkoła Al Hijra, Birmingham

Książki zachęcające do przemocy znaleziono w szkole muzułmańskiej Al-Hijrah w Bordesley Green (Birmingham).
W rankingu szkół muzułmańska szkoła otrzymała ocenę najniższą z możliwych. Personel pedagogiczny nie wiedział nawet jak się zachować w nagłych przypadkach, na placu szkolnym panował chaos.
W szkole znaleziono książki nauczające, że mąż może bić żonę a także zmuszać ją do seksu.
Al-Hijrah otrzymała na swoją działalność pieniądze od państwa brytyjskiego od 2001 roku. Jest to szkoła typu „aid” – subsydiowana przez państwo + dotacje. Z uwagi na brak poprawy szkoły państwo wstrzymało dotację a szkoła jest zadłużona na prawie 1 milion funtów (państwo było głównym sposorem).
Szkoła stała się kontrowersyjna, kiedy zmarło w niej dziecko.
Dzieiwęciolatek Mohammad Imaeel Ashraf zasłabł i zmarł na terenie szkoły w marcu br. Przyczyną śmierci był alergen w popularnej potrawie fish & chips serwowanej w szkole na obiad. Od obiadu do czasu wezwania pomocy upłynęło 1,5 godziny.
W szkole wbrew przepisom dotyczącym równości (Equality Act) stosowano segregację chłopców i dziewcząt w wieku od 5 do 16 lat.
Kontrola Ofsted orzekła, że szkoła kształtuje dzieci „nieprzystosowane do życia we współczesnej Brytanii”. Orzeczono także, że segregacja dzieci pod kątem płci jest dyskryminacją seksualną.
Z uwagi na niedozwolone praktyki edukacyjne stosowane w szkole Ofsted zdecydował wstrzymać środki publiczne szkole, do czasu usunięcia rażących zaniedbań i błędów edukacyjnych. Szkoła pozwała państwo (Ofsted) domagając się finansowania. Urząd w Birmingham zasponsorował £66,000 na batalię prawną Muzułmanów.
Jeżeli Ofsted wygra sprawę segragacji jako niedozwolonej praktyki religijnej, rodzice innych szkół będą mogli pozywać szkoły za segregację.
Nazwa szkoły była ukrywana w raportach w obawie przed nagonką mediów a podawania nazwy zabraniali sędziowie. 9 lipca 2017 roku wskutek kampanii odwoławczej Daily Mail’a Sir Terence Etherton wydał decyzję, że w trosce o zachowanie otwartej sprawiedliwości media mogą cytować nazwę kontrowersyjnej szkoły.
W sprawie szkoły Al-Hijrah prowadzono wcześniej dochodzenie finansowe. Szkoła była także powiązana ze szkołami zamieszanymi w skandal o nazwie „koń trojański”.
BBC ustaliła, że przykrywkę do skandalu „koń trojański” tworzył inspektor Ofsted – Tahir Alam, Muzułmanin.

W 2007 roku Alam współredagował pisma przesyłane do Muslim Council of Britain, w których nawoływał do segregacji płci i innych praktyk muzułmańskich motywując wrażliwością religijną. W 2013 roku jako inspektor posiłkowy Ofsted utrudniał raportowanie szkół muzułmańskich.
Szkoła Al-Hijrah w Bordesley Green odrzuciła nowy zarząd uformowany w oparciu o wytyczne Ofsted, twierdząc, że jest bardzo „cywilny” i nie odzwierciedla reguł Islamu. Pomimo nałożonego na stare władze szkoły zakazu, już po godzinie powrócili oni do szkoły protestować przeciwko zmianom i usunąć nowe władze szkoły. W proteście brali udział rodzice uczniów. Councill odmówił komentarza.
Ofsted wysyłał pięć raportów w ciągu jednego roku omawiając konieczne zmiany.

Facebook Comments