Paszport brytyjski

Polak-Brytyjczyk

Polacy wyjeżdżający z naszego kraju do Anglii robią to najczęściej w celach zarobkowych.

Niemniej jednak naturalną koleją rzeczy, jest to, iż niektórzy po wieloletnim pobycie w tym kraju dochodzą do wniosku, że chcieliby tam pozostać na stałe, a tym samym mieć te same przywileje i obowiązki, co Anglicy.

Może dla tego systematycznie rośnie ilość Polaków starających się o brytyjski paszport. Zdania do słuszności tej decyzji są podzielone, większość jednak przyznaje, że decydując się na wystąpienie o uzyskanie obywatelstwa kierowane jest raczej zdrowym rozsądkiem niż chęcią porzucenia własnego kraju i tradycji z nim związanych. Przyjęcie brytyjskiego obywatelstwa nie wiąże się z automatyczną utratą polskiego obywatelstwa. Aby zrzec się polskiego obywatelstwa trzeba wystąpić osobno u polskich władz. Można też posiadać podwójne obywatelstwo.

Co właściwie daje posiadanie brytyjskiego paszportu?

A no właśnie, daje i to kilka ważnych kwestii, dla których Polacy tak chętnie chcą go zdobyć.

Jedną z nich jest możliwość podróżowania do Stanów Zjednoczonych, Kanady czy Australii bez konieczności posiadania wizy. Najważniejszą kwestią jest jednak możliwość posiadania na równi z rodowitymi Brytyjczykami dostępu do wszystkich zawodów, czy chociażby uczestniczenia w wyborach parlamentarnych. Przyjęcie obywatelstwa staje się dla Polaków pewnego rodzaju kartą zabezpieczającą, która z racji pogłębiającego się kryzysu może okazać się niezwykle przydatna w utrzymaniu pracy na Wyspach.

Aby uzyskać obywatelstwo w Anglii, trzeba wykazać się minimum 5-letnim okresem pobytu w tym kraju, zaświadczenie o niekaralności i płaceniu podatków, oraz przystąpić do egzaminu dotyczącego naszej wiedzy z zakresu historii i życia społecznego w Anglii. Od marca ubiegłego roku obowiązuje wyższy poziom trudności, który ma dokonać głębszej selekcji przyszłych „nowych” Brytyjczyków.

Facebook Comments

Be the first to comment on "Paszport brytyjski"

Leave a comment