terroryzm

Imam zachęcał w meczecie do terroryzmu

40-letni imam, islamista Kamran Sabir Hussain powiedział wyznawcom: „kiedyś zobaczymy czarną flagę na Big Benem”, oraz „bycie męczennikiem Kalifatu jest lepsze niż sukces w koledżu”…